Květen 2011

Zahradní traktory ve svahu, kopci v terénu

25. května 2011 v 15:45 Zahradní traktory

Zahradní traktory ve svahu, terénu a kopci -svahová dostupnost

Při práci na zahradním traktoru jsou nebezpečné momenty při sečení a jízdě ve svahu. Svahy jsou hlavní příčinou nehod, ztráty kontroly nad zahradním traktorem či následného převrhnutí, které může vést k vážnému zranění či smrti.
Sečení zahradního tratkoru ve svahu vždy vyžaduje zvýšenou pozornost obsluhy.
Jestliže si nejste jisti nebo práce na svahu je nad Vaše možnosti, nesekejte tyto plochy.

Každý zahradní traktor má od výrobce uveden maximální sklon v kterém jej lze používat. Odborní prodejci poradí která zahradní traktor je vhodný pro Váš pozemek.

zahradní traktor - žací stroj lze používat na svazích s sklonem 10° (17%) jen ve směru
spádnice (tj. směrem nahoru a dolů). Maximlná sklon na kterém lze traktor používat je uveden v návodu či manuálu obsluhy , údaj bývá uveden jako svahová dostupnost.
Při práci ve svahu který se blíží maximálnímu sklonu není povolena jízda po vrstevnici kopce - savhu. Při změně směru traktoru je nutná zvýšená opatrnost.
• odstraňte všechny cizí předměty jako kameny, padlé větve bránící sečení žacího ústrojí traktoru. Tyto překážky mohou poškodit podvozek, či pneumatiky.
• dávejte pozor na díry v terénu, kořeny, terénní nerovnosti. Nerovný terén může zapříčinit převrácení zahradního traktoru. Vysoká tráva může zakrýt skryté překážky.
• při práci na svahu zvolte takový převodový stupeň, abyste nemuseli zastavit ve svahu či znovu řadit.
• buďte opatrní při manipulaci se sběracím košem nebo s dalším přídavným zařízením. Následkem může být snížení stability zahradního traktůrku.
• všechny manévry na svahu vykonávejte pomalu a plynule. Neprovádějte náhlé změny rychlosti či směru.
• vyvarujte se startování nebo zastavení ve svahu. V případě, že kola ztratí přilnavost, vypněte pohon nožů a sjeďte pomalu dolů.
Při sečení ve svahu se snižuje výkon motoru protože musí uvést váhu člověka který na traktoru sedí. Levné zahradní traktory, které mají motor ze sekačky často nejsou schopné vůbec v terénu sekat.